Solutions

Resources

Finnish
Finnish

Käyttöehdot loppukäyttäjille

1. Yleistä

ReceiptHero Oy on kehittänyt sähköisten kuittien välittämisen ja siihen liittyvien palveluiden mahdollistavan avoimen ReceiptHero-kuittiekosysteemin (“ReceiptHero-palvelu”). ReceiptHero-palvelun tarjoaa ReceiptHero Oy.

ReceiptHero-palvelua voivat hyödyntää kuitteja tuottavat elinkeinonharjoittajat (“Elinkeinonharjoittajat”), kuitteja käsittelevät ja niihin liittyviä palveluja tarjoavat sovelluskehittäjät ("Sovelluskehittäjät”, sovellustensa osalta "Kumppanisovellukset"), yritysasiakkaat edustajineen ("Yritysasiakkaat"), sekä täysi-ikäiset kuluttajat ("Kuluttajat"). Yritysasiakkaisiin ja kuluttajiin viitataan jäljempänä yhdessä ja erikseen termillä ”Loppukäyttäjät”.

Näissä käyttöehdoissa määritetään ne ehdot, joiden mukaan Loppukäyttäjät voivat hyödyntää ReceiptHero-palvelua.

2. Tiivistelmä

ReceiptHero välittää sähköisiä kuitteja ja tarjoaa niihin liittyviä palveluja. ReceiptHero-palvelun avulla Loppukäyttäjät saavat sähköisiä kuitteja ReceiptHero-palvelua käyttävien Elinkeinonharjoittajien luona suorittamistaan ostoksista. Lisäksi Loppukäyttäjät voivat aktivoida ReceiptHero-palvelun käyttöön Kumppanisovellusten yhteydessä ja saada tällöin Sovelluskehittäjiltä sähköisiin kuitteihinsa perustuvia palveluita.

ReceiptHero-palvelun käyttäminen tapahtuu Loppukäyttäjän omalla vastuulla. ReceiptHero-palvelun käyttäminen on maksutonta, mutta Sovelluskehittäjien tarjoamat palvelut saattavat olla maksullisia.

3. Sopimus

ReceiptHero-palvelun käyttäminen edellyttää, että Loppukäyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Tämä asiakirja muodostaa ReceiptHero-palvelun käyttöä koskevan koko sopimuksen ReceiptHeron ja Loppukäyttäjän välillä ("Sopimus").

Sopimus syntyy, kun Loppukäyttäjä on hyväksynyt nämä käyttöehdot tai viimeistään silloin, kun Loppukäyttäjä on ryhtynyt käyttämään ReceiptHero-palvelua.

Sopimus Yritysasiakkaan ja ReceiptHeron välillä voi sisältää myös muita sopimusasiakirjoja. Jos näiden käyttöehtojen sekä ReceiptHeron ja Yritysasiakkaan välisten muiden sopimusasiakirjojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti muita sopimusasiakirjoja, ja toissijaisesti näitä käyttöehtoja.

Yritysasiakas vastaa siitä, että sillä on kaikki tarvittavat luvat ja suostumukset sen työntekijöiltä ja edustajilta, jotta ReceiptHero voi tuottaa ReceiptHero-palvelun Yritysasiakkaalle tämän Sopimuksen mukaisesti.

Loppukäyttäjän mahdolliset sopimukset Sovelluskehittäjien tai Elinkeinonharjoittajien kanssa eivät ole osa Sopimusta.


4. ReceiptHero-palvelun käyttöönotto ja tunnistetiedot

ReceiptHero-palvelu otetaan käyttöön rekisteröitymällä sen Loppukäyttäjäksi. Rekisteröityminen on mahdollista ReceiptHeron verkkosivuilla, ReceiptHeron mobiilisovelluksessa ja tiettyjen ReceiptHero-palvelun kanssa integroitujen Kumppanisovellusten yhteydessä.

Rekisteröitymisen yhteydessä Loppukäyttäjä antaa omat yhteystietonsa sekä ostotapahtumien yhteydessä käytettävät henkilökohtaiset tunnistetietonsa, kuten voimassa olevan maksukortin tunnistetiedot tai sähköpostiosoitteen. Yritysasiakas voi lisäksi järjestää työntekijöidensä tai edustajiensa henkilökohtaisten tunnistetietojen toimittamisen ReceiptHerolle kolmannen osapuolen kautta, esimerkiksi pyytämällä tai valtuuttamalla Yritysasiakkaan maksukortit myöntäneen pankin toimittamaan kyseiset tunnistetiedot ReceiptHerolle. Loppukäyttäjä voi käyttää edellä mainittuja tunnistetietoja ottaakseen käyttöön ReceiptHero-palvelun uuden Kumppanisovelluksen yhteydessä.

Vaihtoehtona sille, että Loppukäyttäjä erikseen rekisteröityy ReceiptHero-palvelun käyttäjäksi ja toimittaa henkilökohtaiset tunnistetietonsa ReceiptHerolle, Loppukäyttäjä voi myös alkaa käyttää ReceiptHero-palvelua Kumppanisovelluksen kautta. Tällöin Loppukäyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot Kumppanisovelluksen yhteydessä ja suostuu siihen, että Kumppanisovellus ja/tai ReceiptHero järjestää Loppukäyttäjän henkilökohtaisten tunnistetietojen toimittamisen ReceiptHerolle ReceiptHero-palvelun tarjoamista varten.

Loppukäyttäjä hyväksyy, että ReceiptHero-palvelun toteuttamiseksi Loppukäyttäjän maksukorttitietoja voi olla tarpeen jakaa maksukorttijärjestelmien, maksupalvelujen tarjoajien ja muiden ReceiptHero-palvelun tarjoamiseen osallistuvien tai siihen muuten myötävaikuttavien kumppanien kanssa.

Loppukäyttäjä vastaa antamiensa tunnistetietojen oikeellisuudesta ja siitä, että sillä on tarvittavat luvat hyödyntää antamiaan tunnistetietoja ReceiptHero-palvelua varten. Loppukäyttäjän tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa ReceiptHerolle kaikista tunnistetiedoissa tapahtuneista muutoksista. Kolmansien osapuolten tunnistetietojen luvaton käyttäminen on ehdottomasti kiellettyä ja saattaa johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

ReceiptHerolla on oikeus poistaa sellaisten Loppukäyttäjien pääsy ReceiptHero-palveluun, joiden tunnistetietoja se epäilee väärinkäytettävän tai jotka eivät ole enää kyseisen Yritysasiakkaan palveluksessa.

5. Sähköisten kuittien tarjoaminen, välitys ja tarkastelu

ReceiptHeron välittämiä sähköisiä kuitteja tarjoavat ReceiptHero-palvelua hyödyntävät Elinkeinonharjoittajat. Sähköisen kuitin saaminen edellyttää, että Loppukäyttäjä käyttää maksukorttia tai muuta ReceiptHeroon rekisteröityä henkilökohtaista tunnistetietoa ostotapahtuman yhteydessä. Tämän jälkeen sähköinen kuitti luodaan, välitetään ja sitä voidaan käyttää ReceiptHeron Tietosuojakäytännössä tarkemmin kuvatun mukaisesti.

ReceiptHeron välittämä sähköinen kuitti sisältää tavallisen kuitin mukaiset perustiedot, kuten myyjän yhteystietoineen, ostokset hintoineen ja veroineen sekä kuitinantoajankohdan ja kuitin tunnisteen. Lisäksi ReceiptHeron muodostama sähköinen kuitti voi sisältää mainoksia, palautetoimintoja, kanta-asiakkuuteen liittyviä elementtejä, CO2-seurantaa ja -kompensointia tai muita vuorovaikutteisia tai lisäarvoa tuottavia ominaisuuksia tai palveluja, jotka on kuvattu tarkemmin ReceiptHeron tietosuojakäytännössä.

ReceiptHeron tuottamat sähköiset kuitit ovat tarkasteltavissa ReceiptHeron verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa sekä tietyissä Kumppanisovelluksissa. Lisäksi Loppukäyttäjän pyytäessä ne välitetään myös Loppukäyttäjän henkilökohtaisiin viestintävälineisiin (kuten sähköpostiosoite tai Facebook Messenger -sovellus). Sähköisten kuittien välitysajat, näkymät ja arkistointiajat voivat vaihdella eri sovellusten välillä. Myös, koska tietyt Elinkeinonharjoittajat ovat saattaneet kieltää sähköisten kuittien välittämisen tiettyihin Kumppanisovelluksiin, on mahdollista, että tietyt sähköiset kuitit eivät ole saatavilla tai käytettävissä kaikissa Kumppanisovelluksissa.

6. Sovelluskehittäjien palvelut ja Kumppanisovellukset

Sovelluskehittäjät voivat tarjota Loppukäyttäjille Kumppanisovellustensa yhteydessä kuittien tarkastelupalveluita ja muita sähköisiin kuitteihin perustuvia palveluita. Sovelluskehittäjien Loppukäyttäjille tarjoamat palvelut voivat olla maksullisia ja edellyttää erillistä sopimusta Sovelluskehittäjän kanssa. Sovelluskehittäjien tarjoamien palvelujen tarkempi sisältö määritetään Loppukäyttäjän ja Sovelluskehittäjän välisessä sopimuksessa.

7. ReceiptHeron ylläpito ja vikatilanteet

ReceiptHero pyrkii kohtuullisin toimin siihen, että ReceiptHero-palvelu on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä pois lukien ReceiptHeron kehitys- tai huoltoajankohdat, joista ReceiptHero pyrkii ilmoittamaan hyvissä ajoin etukäteen.

Mahdollisissa vikatilanteissa, kuten viivästyneitä tai puuttuvia sähköisiä kuitteja koskevissa kysymyksissä, Loppukäyttäjä voi olla suoraan yhteydessä ReceiptHeroon. Jos vika koskee Kumppanisovellusta tai ilmenee vain sen yhteydessä, tai vika koskee Sovelluskehittäjän palveluita, Loppukäyttäjän tulee olla suoraan yhteydessä kyseiseen Sovelluskehittäjään.

8. Muutokset

ReceiptHero voi kehittää ja muuttaa ReceiptHero-palvelua. ReceiptHerolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Loppukäyttäjälle vähintään 90 päivää etukäteen, jos ReceiptHero aikoo tehdä muutoksia ReceiptHero-palveluun, liiketoimintamalliin tai ReceiptHero-palvelun toimittamisen tapoihin, tai muutokset ovat tarpeen lain tai muun ReceiptHeroa sitovan sääntelyn asettamien edellytysten takia. Jos Loppukäyttäjä tämän jälkeen käyttää ReceiptHero-palvelua, Loppukäyttäjän katsotaan hyväksyneen päivitetyt käyttöehdot.

9. Maksut ja kustannukset

ReceiptHero-palvelu on Kuluttajille maksuton. Mahdolliset Yritysasiakkaita koskevat maksut on määritelty Sopimuksessa. Loppukäyttäjä vastaa kustannuksistaan ReceiptHero-palvelun käyttöön liittyen, kuten sen edellyttämien laitteiden, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien kustannuksista. Loppukäyttäjä vastaa myös Kumppanisovellusten palveluihin mahdollisesti liittyvistä maksuista ja kustannuksista.

10. Tietosuoja

ReceiptHero noudattaa Suomessa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. ReceiptHeron tietosuojakäytäntö on saatavilla ReceiptHeron verkkosivuilta. Loppukäyttäjä vahvistaa, että on perehtynyt huolellisesti ReceiptHeron tietosuojakäytäntöön. ReceiptHero voi tehdä muutoksia tietosuojakäytäntöönsä.

11. Tietoturva

ReceiptHero hyödyntää tavanomaisia tietoturvakäytäntöjä, kuten välitettyjen tietojen salausta tai hajauttamista sekä rajattua varmuuskopiointia. ReceiptHerolla on oikeus tilapäisesti katkaista pääsy ReceiptHero-palveluun, jos (i) Loppukäyttäjä tai sen käyttämät laitteet tai ohjelmistot mahdollisesti vaarantavat ReceiptHero-palvelun tai kolmansien osapuolten tietoturvan, tai jos (ii) ReceiptHeroon kohdistuu vakava tietoturvauhka.

12. Immateriaalioikeudet

ReceiptHero tai sen lisenssinantajat omistavat kaikki immateriaalioikeudet koskien ReceiptHero-palvelua (mukaan luettuna tekijänoikeudet, tietokannat, tavaramerkit, mallioikeudet, patentit, hyödyllisyysmallit, verkkotunnukset sekä näitä koskevat hakemukset).

Loppukäyttäjä saa hyödyntää ReceiptHero-palvelua vain Sopimuksen mukaisesti ja Sopimuksen voimassaolon ajan. Loppukäyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että ReceiptHero-palvelu ja sen taustalla olevat ohjelmistot sisältävät ReceiptHeron ja kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia, kuten ohjelmiston lähdekoodi, ohjelmistokomponenttien erityiset suunnittelutavat, rakennekaavat ja -logiikat, ohjelmointitekniikat ja näitä koskevat dokumentit. ReceiptHero-palvelun tai sen taustalla olevien ohjelmistojen kopiointi, purkaminen, tutkiminen tai takaisinmallintaminen on kiellettyä.

Jos kolmas osapuoli väittää ReceiptHeron loukkaavan sen immateriaalioikeuksia, ReceiptHerolla on oikeus (i) hankkia tarvittavat käyttöoikeudet ReceiptHero-palvelun tarjoamisen jatkamiseksi, (ii) tehdä muutoksia ReceiptHero-palveluun loukkauksen poistamiseksi tai (iii) irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi. ReceiptHerolla ei ole tällaisissa tilanteissa muita vastuita tai velvoitteita.

13. Ei takuuta, vastuunrajoitukset

ReceiptHero-palvelun hyödyntäminen tapahtuu Loppukäyttäjän omalla vastuulla. Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa ReceiptHero-palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ilman takuita saatavuudesta, käytettävyydestä, virheettömyydestä taikka soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen. ReceiptHero ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten tietojen katoamisesta tai niiden uudelleenluomisesta, saamatta jääneistä voitoista tai eduista, liikevaihdon vähentymisestä, mainehaitasta, kateostoista, kolmansille aiheutuneista vahingoista taikka muista ennalta arvaamattomista vahingoista, eikä Kumppanisovellusten tuottamista palveluista taikka Elinkeinonharjoittajilta ostetuista tuotteista tai palveluista.

14. Sopimuksen voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi tai Yritysasiakkaan osalta Sopimuksessa yksilöidyn määräajan. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa Sopimus 14 päivän kuluessa Sopimuksen tekemisestä tai ReceiptHero-palvelun käyttöönotosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ReceiptHerolle.

Kuluttajilla on oikeus irtisanoa Sopimus milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti ReceiptHerolle. ReceiptHerolla ja Yritysasiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva Sopimus noudattamalla 60 päivän irtisanomisaikaa. Irtisanomisajan kuluessa noudatetaan Sopimuksen ehtoja.

Osapuolella on lisäksi oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi, jos (i) toinen osapuoli on olennaisesti rikkonut Sopimusta, eikä ole korjannut menettelyään 14 päivän kuluessa vastaanotettuaan toisen osapuolen kirjallisen ilmoituksen sopimusrikkomuksesta, tai jos (ii) Yritysasiakas tai ReceiptHero ajautuu konkurssiin, asetetaan yrityssaneeraukseen tai osoittautuu muutoin kykenemättömäksi vastaamaan Sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.

Sopimuksen päätyttyä Loppukäyttäjän sähköiset kuitit ja muut henkilötiedot hävitetään ReceiptHeron tietosuojakäytännön mukaisesti, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu tai ellei tietoja ole anonymisoitu.

15. Ylivoimainen este

Osapuoli ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon Sopimuksen tekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa ja jonka johdosta osapuolen velvoitteiden täyttäminen muodostuu kohtuuttoman vaikeaksi tai mahdottomaksi (”Ylivoimainen este”). Ylivoimaisena esteenä pidetään esimerkiksi sotaa, mielenosoitusta, työselkkausta, lakkoa, työtaistelutoimenpidettä, tulipaloa, luonnonmullistusta, tietoliikennekatkosta tai muuta vastaavaa seikkaa. Osapuolella on oikeus irtisanoa tämä Sopimus päättymään välittömästi, jos Ylivoimainen este on vaikuttanut tai tulee vaikuttamaan Sopimuksen täyttämiseen vähintään 30 päivän ajan.

16. Muut ehdot

Sovellettava laki ja riidanratkaisu. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät 60 päivän kuluessa johda osapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Pirkanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. Kuluttajalla on kuitenkin aina myös oikeus saattaa Sopimusta koskeva riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Kuluttajalla on aina myös oikeus tehdä tätä Sopimusta koskeva oikeudellinen vaatimus Kuluttajan asuinpaikan käräjäoikeudessa.

Sopimuksen siirtäminen, alihankkijat. ReceiptHerolla ja Yritysasiakkaalla on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy, tai samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. ReceiptHerolla on oikeus käyttää alihankkijoita tämän Sopimuksen täyttämisessä. ReceiptHero vastaa käyttämiensä alihankkijoiden toiminnasta kuin omastaan.

Osittainen mitättömyys. Mikäli jokin tämän Sopimuksen ehto osoittautuu myöhemmin mitättömäksi tai pätemättömäksi toimivaltaisen tuomioistuimen tai muun viranomaisen lainvoimaisella päätöksellä, niin sellainen mitättömyys tai pätemättömyys ei mitätöi koko Sopimusta, vaan Sopimus jää voimaan muilta osin.